نابرابری امکانات آموزشی با عدالت اجتماعی سازگار نیست

نابرابری امکانات آموزشی با عدالت اجتماعی سازگار نیست

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ - سیاست

یک وکیل دادگستری با اشاره به وظیفه دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مطابق قانون اساسی، گفت: اینکه به اصطلاح یک عده بتوانند از امکانات بیشتری استفاده کنند، کلاس‌های تقویتی و… بروند با مظاهر عدالت اجتماعی سر سازگاری ندارد.