نارضایتی از قیمت کامیون/مسئولیتی نداریم

نارضایتی از قیمت کامیون/مسئولیتی نداریم

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان اعلام کرد: بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیونداران در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده، قیمت، کیفیت و غیره به جاست و ما هم از برخی شرایط و قیمت‌ها رضایت نداریم اما در این زمینه مسئولیتی هم بر عهده سازمان راهداری نیست.