ناسا هوش مصنوعی را برای کشف سیارات فراخورشیدی به کار می‌گیرد

ناسا هوش مصنوعی را برای کشف سیارات فراخورشیدی به کار می‌گیرد

یکشنبه ۲۷ بهمن - علمی

پژوهشگران ناسا بر این باورند که شاید به کار گرفتن هوش مصنوعی بتواند کمک بزرگی برای کشف و بررسی سیارات فراخورشیدی باشد.