ناظم دباغ به کرونا مبتلا شد

ناظم دباغ به کرونا مبتلا شد

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران به کرونا مبتلا شد.