نامه فرهنگی یک شهید به خواهرش

نامه فرهنگی یک شهید به خواهرش

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

«احمد» در نامه‌های خود، خطاب به خواهرش نوشته است که «خواهرم! من با اسلحه در جبهه از خاک وطن‌مان دفاع می‌کنم و تو هم با قلمت در میدان جهل و بی‌سوادی از فرهنگ‌مان دفاع کن».