نام تعدادی از صحن‌ها و رواق‌های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تغییر یافت

نام تعدادی از صحن‌ها و رواق‌های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) تغییر یافت

شنبه ۱۵ آذر - فرهنگی

با تصویب شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و تأیید آیت الله محمدی ری شهری تولیت این بارگاه ملکوتی، نام تعدادی از صحن ها و رواق های این آستان مقدس تغییر یافت.