ناکامی آمریکا در پروژه محکوم‌سازی ایران

ناکامی آمریکا در پروژه محکوم‌سازی ایران

پنج شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۲:۱۲ - سیاست

تلاش ایالات متحده آمریکا در نشست اخیر شورای امنیت برای صدور بیانیه علیه ایران با مخالفت سایر اعضاء ناکام ماند.