نبی: باشگاه‌ها به اقتدار فوتبال ایران در سطح جهان آسیب نرسانند

نبی: باشگاه‌ها به اقتدار فوتبال ایران در سطح جهان آسیب نرسانند

دوشنبه ۲۳ تیر - ورزشی

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: بیان دیدگاه‌ها می‌بایست در مسیری انجام شود که به کلیت فوتبال کشور و اقتدار فوتبال ما در سطح قاره کهن آسیبی وارد نکند.