نتایج نهایی کاردانی علمی کاربردی اعلام شد

نتایج نهایی کاردانی علمی کاربردی اعلام شد

سه شنبه ۰۷ بهمن - علمی

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کد رشته ‌محل‌های پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی -‌کاربردی اعلام شد.