نت‌های موفقیت چهارساله نهادی در صحنه موسیقی کشور

نت‌های موفقیت چهارساله نهادی در صحنه موسیقی کشور

جمعه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ به عنوان متولی سیاستگذاری‌های کلان این حوزه بویژه در چهار سال اخیر در راستای بهبود ساختارها و روش‌ها ماموریت هایی به انجام رسانده است که هوشمندسازی فرآیندها و همچینین شناسایی و استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فضای مجازی از اهم آنان است.