نخستین کنسرت سال به تعویق افتاد

نخستین کنسرت سال به تعویق افتاد

جمعه ۱۳ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- بلیت فروشی نخستین کنسرت سال بصورت موقت به تعویق افتاد تا طرفداران امید حاجیلی برای هنرنمایی او صبر پیشه کنند.