نرخ غذای دانشجویان اعلام شد

نرخ غذای دانشجویان اعلام شد

دوشنبه ۰۵ اسفند - علمی

صندوق رفاه دانشجویان نرخ غذای دانشجویی دانشگاه‌های کشور برای سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.