نشستی برای «شیراز، یک شهر و سی و یک داستان»

نشستی برای «شیراز، یک شهر و سی و یک داستان»

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

نشست نقد و بررسی کتاب «شیراز، یک شهر و سی و یک داستان» برگزار می‌شود.