نشستی برای «معرفی نسخ خطی فارسی در ترکیه»

نشستی برای «معرفی نسخ خطی فارسی در ترکیه»

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

نشست تخصصی «معرفی نسخ خطی فارسی در ترکیه» به صورت مجازی برگزار می‌شود.