نشست زنان ایرانی با حضور رییس جمهوری

نشست زنان ایرانی با حضور رییس جمهوری

یکشنبه ۳۰ شهریور - سیاست

همزمان با روز زن نشست زنان ایرانی با حضور حسن روحانی، رییس جمهور و معصومه ابتکار معاونت زنان و امورخانواده ، تعدادی از وزرا و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.