نظریه ادبی یا ژورنالیسم زرد؟

نظریه ادبی یا ژورنالیسم زرد؟

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- برخی ادیبان و استادان دانشگاه، پس از اظهارنظری تازه در مورد متون کلاسیک ادبیات فارسی در یک برنامه تلویزیونی، اعتراضات متفاوتی را مطرح کردند؛ این امر موجب شد به بررسی علت نادرستی این نظر بپردازیم.