نفت برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت

نفت برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی با نگرانیها نسبت به پیامدهای دومین موج شیوع ویروس کرونا بر روند احیای تقاضا برای سوخت، برای چهارمین روز متوالی کاهش پیدا کرد.