نفت یک درصد گران شد

نفت یک درصد گران شد

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی عربستان سعودی به بهبود تقاضای آسیا و وعده عراق برای کاهش بیشتر تولید، صعود کرد.