نقش اینستاگرام ۳ سلبریتی در کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

نقش اینستاگرام ۳ سلبریتی در کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه

جمعه ۲۰ تیر - اجتماعی

علیرضا دباغ در رساله‌ی دکتری خود با عنوان «کارکردهای اینستاگرام در ایجاد پیوند فرهنگی و مشارکت اجتماعی در عصر پساتلویزیون در ایران» به نقش اینستاگرام سه سلبریتی ورزشی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی در کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه پرداخته است.