نمایشگاه مجازی تغییرات خوبی در اقتصاد نشر ایجاد کرد

نمایشگاه مجازی تغییرات خوبی در اقتصاد نشر ایجاد کرد

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیر انتشارات سوره سبز، گفت: نمایشگاه‌های مجازی علاوه بر این‌که تغییرات خوبی در بحث اقتصاد نشر ایجاد کرد، به نظر می‌رسد می‌تواند رویکرد جدیدی را برای شبکه توزیع و فروش کتاب در جامعه نشر ایران به وجود بیاورد.