نماینده آبادان: امیدواری نسبت به نظام و مسئولان از پیام‌های مشارکت مردم در انتخابات است

نماینده آبادان: امیدواری نسبت به نظام و مسئولان از پیام‌های مشارکت مردم در انتخابات است

شنبه ۱۰ اسفند - سیاست

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک نماینده باید قدرت تصمیم‌گیری در سطح سیاست‌های ملی را دارا بوده و از همه مهم‌تر با مردم صادق باشد.