نماینده دادستان: ذوق هنری متهمان را تمجید می‌کنم

نماینده دادستان: ذوق هنری متهمان را تمجید می‌کنم

شنبه ۱۰ اسفند - سیاست

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “داریوش امان کی ” و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز(شنبه) ۲۶ بهمن ماه در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.