نماینده سمیرم: مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند/ پرهیز از سفرهای غیرضروری

نماینده سمیرم: مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند/ پرهیز از سفرهای غیرضروری

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی و رفتن به سفرهای غیرضروری می‌تواند ما را درگیر موج دوم کرونا کرده و خسارت جدی را به بخش‌های مختلف وارد کند.