نمونه‌هایی از یک سیارک ۴.۵ میلیارد ساله در راه بازگشت به زمین

نمونه‌هایی از یک سیارک ۴.۵ میلیارد ساله در راه بازگشت به زمین

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

اولین ماموریت جمع‌آوری نمونه از یک سیارک ناسا به پایان رسید و نمونه سنگ‌های جمع‌آوری شده در حال بازگشت به زمین هستند.