نورافشانی تهران در نیمه شعبان توسط ۱۰۰ مرکز فرهنگی هنری

نورافشانی تهران در نیمه شعبان توسط ۱۰۰ مرکز فرهنگی هنری

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

تهران در شب مبارک نیمه شعبان توسط ۱۰۰ مرکز فرهنگی هنری وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری نور افشانی می‌شود.