نوری: اسرائیل می‌خواهد تاریخچه جعلی تأسیس خود را به دست فراموشی بسپارد

نوری: اسرائیل می‌خواهد تاریخچه جعلی تأسیس خود را به دست فراموشی بسپارد

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اسرائیل در کنار همه ظلم‌هایی که به کشورهای اسلامی می‌کنند، برای تثبیت خود سعی می‌کند تاریخچه جعلی تأسیس خود را به دست فراموشی بسپارد.