نویسنده افغانستانی، برگزیده ششمین جایزه فرشته شد

نویسنده افغانستانی، برگزیده ششمین جایزه فرشته شد

سه شنبه ۰۷ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- داستان کوتاه «فاطمه خاوری» نویسنده افغانستانی، به عنوان اثر برتر ششمین جایزه فرشته انتخاب شد.