نگارش سالانه بیش از ۵۰ هزار مقاله علمی در کشور

نگارش سالانه بیش از ۵۰ هزار مقاله علمی در کشور

یکشنبه ۳۰ شهریور - علمی

معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به منحنی رشد تولیدات علمی ایران، گفت: هم‌اکنون سالانه بیش از ۵۰ هزار مقاله علمی در کشور نگاشته می‌شود.