نگاهی دیگر به هولناک‌ترین فاجعۀ انسانی

نگاهی دیگر به هولناک‌ترین فاجعۀ انسانی

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «چرنوبیل ساعت ۱:۲۳:۴۰ » نوشته آندرو لدربارو یکی از تازه‌ترین آثار ترجمه شده در رابطه با حادثه چرنوبیل است که تلاش می‌کند علاوه بر دستیابی به نوعی از آگاهی کمتر دست‌کاری شده از این جریان به زبانی ساده و فارغ از اصطلاحات تخصصی دانش هسته‌ای ماجرا را برای مخاطب روایت کند.