نگاه به حوزه پژوهش نگاهی لوکس و سمبولیک است

نگاه به حوزه پژوهش نگاهی لوکس و سمبولیک است

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۳۲ - علمی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: نگاه به حوزه پژوهش نگاهی لوکس و سمبولیک است و علت این امر، عدم ارتباط حوزه پژوهش با جامعه است، چرا که پژوهش‌ها در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند باری را از دوش صنعت بردارند.