نگاه به زندگی، پس از شنیدن تجربه های مرگ موقت

نگاه به زندگی، پس از شنیدن تجربه های مرگ موقت

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

«این دنیا فضای مجازی است و ما با عینک‌هایی که داریم در حال انجام یک بازی سه بُعدی هستیم!»