نگران کاهش پروازهای عبوری قطر نیستیم/ آسمان ایران به‌صرفه‌ترین مسیر

نگران کاهش پروازهای عبوری قطر نیستیم/ آسمان ایران به‌صرفه‌ترین مسیر

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: فضای ایران در موقعیت جغرافیایی و راهبردی خاص بین پروازها از  آسیا به اروپا و امریکا قرار دارد و نگرانی بابت کاهش پروازهای قطر وجود ندارد.