نیک بین: قوه قضاییه با مقصران نابسامانی بازار بورس برخورد قاطع کند

نیک بین: قوه قضاییه با مقصران نابسامانی بازار بورس برخورد قاطع کند

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به شرایط نابسامان بازار سرمایه، گفت: سهامداران حقوقی نسبت به ایجاد چنین شرایطی پاسخگو شوند.