هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از اهداف مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی است

هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از اهداف مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی است

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۲:۱۹ - علمی

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: آموزش روستاییان، بازاریابی، تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اهداف این دهکده است.