هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل‌بیت با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند

هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل‌بیت با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند

یکشنبه ۲۷ بهمن - سیاست

دیدار هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل‌بیت با رهبر انقلاب اسلامی، تا ساعتی دیگر آغاز خواهد شد.