هشدار جدی؛”فقر حرکتی” سلامت ایرانیان را هدف گرفته است

هشدار جدی؛”فقر حرکتی” سلامت ایرانیان را هدف گرفته است

یکشنبه ۲۷ بهمن - ورزشی

کم‌توجهی به ورزش در بین سالخوردگان، پشت میز نشینی قشر میانسال و فقر سواد پایه به منظور ایجاد شرایط لازم در راستای ورزش کردن کودکان، موجب شده است تا جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری از سوی پدیده خطرناک “فقر حرکتی” تهدید شود.