هشدار رسیدن “آتش‌سوزی بزرگ” به شمال سیدنی

هشدار رسیدن “آتش‌سوزی بزرگ” به شمال سیدنی

دوشنبه ۰۵ اسفند - اجتماعی

مقامات آتش‌نشانی استرالیا هشدار داده‌اند که یک “آتش‌سوزی بزرگ” در حال عبور از ۶۰ کیلومتری شمال سیدنی است.