هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری آغاز شد

هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری آغاز شد

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

بر اساس گزارش قوه قضاییه، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری از دقایقی پیش آغاز شده است.