هلگا اشمید: هفت کشور غیراروپایی نیز به اینستکس می‌پیوندند

هلگا اشمید: هفت کشور غیراروپایی نیز به اینستکس می‌پیوندند

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای غیراروپایی حاضرند به سازوکار ویژه اروپا با ایران موسوم به اینستکس بپیوندند یا از این سازوکار استفاده کنند.