همدان لرزید

همدان لرزید

چهارشنبه ۱۲ آذر - اجتماعی

مسئول شبکه لرزه نگاری استان همدان از احساس دو زلزله در همدان خبر داد.