همه چیز درباره تخت‌جمشید در یک کتاب

همه چیز درباره تخت‌جمشید در یک کتاب

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

««آن قصر که جمشید…؛ پژوهشی در پیشینه‌شناسی تخت‌جمشید» تلاش کرده تا علاوه بر ثبت و ضبطِ استمرار تاریخ، برای زنده ماندن آثار، نوشته‌ها، نقاشی‌ها، جستارها، بازسازی‌ها، نقشه‌ها و دریافت‌های باستان‌شناسان از این اثر جهانی برای همیشه تلاش کند.»