هوای تهران در هفتمین روز سال مطلوب است

هوای تهران در هفتمین روز سال مطلوب است

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت امروز (۷ فروردین ماه) در شرایط قابل قبول (سالم) است.