هوای شهر تهران همچنان در شرایط ناسالم

هوای شهر تهران همچنان در شرایط ناسالم

شنبه ۰۴ بهمن - اجتماعی

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران درحال حاضر کیفیت هوای پایتخت با شاخص میانگین ۱۶۴ در شرایط ناسالم است.