هوشمندسازی و به کارگیری تکنیک های نوین در یگان ویژه

هوشمندسازی و به کارگیری تکنیک های نوین در یگان ویژه

شنبه ۲۷ دی - اجتماعی

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: یگان های ویژه ناجا توانسته با رویکرد هوشمندسازی و به کارگیری تکنیک های نوین اقدامات مطلوبی را در راستای اجرای موفقیت آمیز ماموریت های خود انجام دهد.