هیچ بچه‌ای نباید نگران باشد که برای کنسرت و تئاتر پول ندارد

هیچ بچه‌ای نباید نگران باشد که برای کنسرت و تئاتر پول ندارد

جمعه ۲۰ تیر - فرهنگی

لوریس چکناواریان می‌گوید، «دولت باید مشخص کند که ایرانِ بافرهنگ می‌خواهد یا ایران تجاری» و ادامه می‌دهد: «هیچ بچه‌ای نباید نگران این باشد که برای کنسرت و تئاتر پول ندارد.»