وجوه حاصل از فروش” وسپهر” در بازار سرمایه می ماند/ بگذاریم قیمت بعدی را  بازار تعیین کند

وجوه حاصل از فروش” وسپهر” در بازار سرمایه می ماند/ بگذاریم قیمت بعدی را  بازار تعیین کند

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در نماد ” وسپهر ۱” یکشنبه هفته آینده، ثبت سفارش و عرضه اولیه خواهد شد.