ورود مجله “مطالعات اسلامی معاصر” به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی مجلات وزارت علوم

ورود مجله “مطالعات اسلامی معاصر” به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی مجلات وزارت علوم

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

مجله انگلیسی Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS) پردیس فارابی دانشگاه تهران موفق به اخذ گواهی ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی مجلات وزارت علوم شد.