وزیر ارشاد رسالت جشنواره مد و لباس را تعیین کرد / معاون هنری هم پیام داد

وزیر ارشاد رسالت جشنواره مد و لباس را تعیین کرد / معاون هنری هم پیام داد

شنبه ۱۰ اسفند - فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاثیر جشنواره های فجر در بهبود فضای فرهنگی جامعه ایران بر نقش قابل توجه جشنواره مد و لباس در ایجاد الگوی مطلوب ایرانی اسلامی در بین آحاد اجتماع تاکید کرد.