وزیر دفاع: دانشجویان در جهت خنثی سازی عملیات روانی دشمن روشنگری نمایند

وزیر دفاع: دانشجویان در جهت خنثی سازی عملیات روانی دشمن روشنگری نمایند

یکشنبه ۲۷ بهمن - سیاست

وزیر دفاع گفت: دانشجویان در کنار علم آموزی بایستی با بصیرت و دشمن شناسی تحولات منطقه و جریان های سیاسی را به خوبی رصد و تحلیل کرده و در جهت هدایت افکار عمومی و همچنین خنثی سازی عملیات روانی دشمن روشنگری نمایند.