وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان برکنار شد

وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان برکنار شد

پنج شنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

  باکو – ایرنا –  “ابوالفضل قارایف ” وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان در پی بازداشت تنی چند از مقامات بلندپایه این وزارتخانه ،  از سمت خود برکنار شد .